Niedziela, 18 kwietnia 2021
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

0 % prowizji w naszej firmie oznacza...

Dla kupującego:

Wolny od opłat. dostęp do ofert naszego biura

Decydując się na zakup nieruchomości, które są w naszej ofercie nie ma przymusu opłacania wynagrodzenia za czynności pośrednictwa. Obsługując naszego klienta ( sprzedającego) przeprowadzamy transakcję.

Nie wyklucza to zamówienia przez kupującego indywidualnej odpłatnej obsługi w naszej firmie.

W takiej sytuacji zakres czynności pośrednictwa zostanie określony w zależności od potrzeb kupującego który dodatkowo zostanie objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej pośrednika.

Dla sprzedającego:

Jeśli nasz klient podejmie decyzję o zakupie dowolnej nieruchomości  przeprowadzimy transakcję w ramach obsługi naszego klienta ( kupującego) - bez dodatkowych opłat ze strony potencjalnego sprzedającego.

Nie wyklucza to jednak, na zamówienie przez sprzedającego, wykonanie dodatkowych czynności ( np. przygotowania dokumentów do transakcji ).

Wówczas po uzyskanie zgody kupującego i zawarciu umowy pośrednictwa - pośrednik będzie pracował również na rzecz sprzedającego, który dodatkowo zostanie objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej pośrednika.

W naszej firmie wybór należy do Ciebie..

logo_cepi