Środa, 19 maja 2021
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Zakres czynności pośrednictwa - do wyboru.

 1. Analiza sytuacji na rynku nieruchomości wraz z oceną oczekiwań zamawiającego.
 2. Analiza stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.
 3. Wykonanie czynności doradczych związanych z badaniem rynku lokalnego dla określenia ceny ofertowej nieruchomości lub najbardziej prawdopodobnej ceny transakcyjnej.
 4. Dokonanie oględzin nieruchomości oferowanej .
 5. Pomoc w kompletowaniu dokumentów dotyczących nieruchomości.
 6. Udzielenie informacji o organizacji przebiegu transakcji i poszczególnych jej etapach.
 7. Sporządzenie oferty nieruchomości ( sprzedawanej lub poszukiwanej ).
 8. Sporządzenie strategii sprzedaży i reklamy oraz wybór technik poszukiwania kontrahentów.
 9. Poszukiwanie drugiej strony transakcji poprzez zaplanowanie działania marketingowe.
 10. Umieszczenie oferty sprzedaży nieruchomości na stronie internetowej Pośrednika i na portalach internetowych.
 11. Wprowadzenie oferty do Systemu Oferowania Nieruchomości (MLS),
 12. Udzielanie informacji o nieruchomości na zapytania telefoniczne, drogą mailową i bezpośrednio.
 13. Udostępnienie oferty do sprzedaży innym współpracującym pośrednikom spoza systemu MLS.
 14. Prezentacja nieruchomości zainteresowanym .
 15. Sporządzenie protokołu uzgodnień warunków transakcji między stronami transakcji, pomoc w negocjacjach z potencjalnymi nabywcami nieruchomości na życzenie Zamawiającego.
 16. Prowadzenie czynności organizacyjnych związanych z transakcją.
logo_cepi